Desda

'Dan En Slechts Dan Als'


is in de wiskunde en in de logica een algemeen gebruikte uitdrukking om equivalentie van twee uitspraken aan te geven.

betekent: P is waar dan en slechts dan als Q waar is. Een andere manier om hetzelfde te zeggen is: óf P en Q zijn allebei waar, óf P en Q zijn allebei onwaar.

of in normale mensentaal: er zijn veel manieren om hetzelfde te zeggen maar het is erg belangrijk om te checken of echt hetzelfde bedoeld wordt.

Desda is opgericht door Walther Lenting in 1995 na zijn afstuderen als natuurkundige.
Zijn eindonderzoek betrof de karakterisatie van gasdepositie van Silicium als basismateriaal voor zonnecellen.


Over Desda /About Desda