Onder de naam Desda vindt een veelheid aan activiteiten plaats

Twee begrippen zijn echter de rode draad door alle activiteiten:

Kansrijk
Voor produkten waar we ons sterk voor maken moet een markt zijn en de produkten moeten economisch haalbaar zijn

en

Duurzaam
De producten en diensten moeten maatschappelijke meerwaarde opleveren of bewustwording van energiegebruik vergroten. concrete producten hebben zoveel mogelijk met duurzaamheid te maken.

 • naar de markt brengen van duurzame producten
 • door prototype ontwikkeling laten zien dat producten binnen een gewenste prijsstelling mogelijk zijn
 • zelf ontwikkelen van duurzame energie producten en diensten
 • ondersteunen van overheden bij duurzame keuzes en oprichten duurzaam energie bedrijf
 • contacten arrangeren tussen kansrijke maar nog niet volwassen duurzame productideeën, producenten en potentiële afnemers
 • lezingen en colleges over de marktmogelijkheden van duurzame energietoepassingen
 • ondersteuning aan instellingen ten behoeve van kennisvergroting van duurzame energie
Samenvattend
 • Product- en resultaatgericht
 • Op het snijvlak van markt en overheid
 • Maakt beleidsvoornemens realistisch

1e prijs World Sustainability Centre Afsluitdijk

Produkt-Markt Combinaties

Volledig energieneutrale wijk

reactie prijsvraag duurzame woonboot Amsterdam (pdf)Under the name of Desda there are a lot of different activities

Desda is home to a wide range of activities, that do, however, have some characteristic features in common
It’s those resemblances that determine the areas that Desda is active in:

 • Support for marketing of sustainable products
 • Demonstrating that it is possible to realize products within a certain defined price segment by developing specific prototypes
 • Developing sustainable energy products and services
 • Supporting governmental organizations in makes their choices in sustainable energy solutions and setting up local sustainable energy companies
 • Establishing contacts between researchers with immature but good ideas, companies and potential markets
 • Giving lectures on the technical and economic potentials (or impossibilities) of sustainable energy solutions
 • Supporting a broad range of institutions to enhance their knowledge of sustainable energy