Historie


Desda is opgericht als een natuurkundig advies en ontwikkelbureau.
Het ontwerpen van electronica en meetopstellingen was de hoofdactiviteit. Gespecialiseerd in elektronisch en mechanisch lastige omgevingen.
Aanvullend werd advies gegeven over data-acquisitie en ondersteuning geleverd bij de interpretatie van meetresultaten.
Hiertoe ontwikkelde Desda computersimulatieprogramma's om de resultaten fysisch te kunnen beoordelen. Drie mensen waren actief binnen en voor Desda.

Met een onderbreking van 7 jaar voor het wethouderschap van Utrecht en directeur bij Econcern is de draad van Desda door Walther in 2009 weer opgepakt maar met een verschoven focus.

De kern van de bedrijfsactiviteiten bestaat uit het initiëren van duurzame energie producten. De range van de projecten, produkten en diensten is breed. Projecten lopen uiteen van het begeleiden van de ontwikkeling van een extreem duurzaam kantoorgebouw, het bij elkaar helpen brengen van bedrijven die actief zijn in de duurzame industrie en dienstverlening, tot het in teamverband ontwikkelen van een prototype van een ‘Thuis Energie Monitor.

Een van de diensten is het ondersteunen van lokale overheden bij het oprichten van eigen duurzame energie bedrijven.

Uitgangspunt bij alle activiteiten is en blijft:
Een gezonde financiële toekomst van het produkt van de klant staat voorop.
De introduktie van duurzame produkten is niet geholpen met economisch kansloze oplossingen.


Specialiteit


Partijen samenbrengen, zowel publiek als privaat op onderwerpen en kansen met meerwaarde die vaak niet voor de hand liggen. Het vinden van de juiste samenwerking in een vaak complexe omgeving kan al de sleutel zijn voor een gezonde businesscase op bijvoorbeeld een duurzaam energieproject. De bij Desda aanwezige kennis van de ‘harde’ fysica en economie, en ervaring in de fascinerende wereld van de politiek blijkt een ideale combinatie.


History


Currently Desda is active in the Sustainable Energy sector of industry.

Desda has been founded by Walther Lenting in 1995 when he succesfully completed a study physics. His theses was on vapour deposited amorphous silicon; a cheap way to produce solar cells.
By that time the focus of Desda was on designing and realising complex, automated measurement systems. An important client was the Dutch railroad company.
A few year later Walther became involved in local politics and for a period of five-and-a-half year he was an Alderman in the city of Utrecht, responsible for the big new housing location Leidsche Rijn and the redevelopment of the Utrecht Station Area. It was impossible to be active for Desda at the same time.

After 7 years being active in the local politics he joined Econcern as project director of the daughter company Evelop, a Dutch company with 'a sustainable energy supply for everyone' as its mission statement. One of the better known projects of Evelop is the Dutch offshore wind farm 'Prinses Amaliapark'.

In 2009 Walther went back to Desda, but with a shifted range of activities. The professional target of Desda is to initiate sustainable energy products whick can be of quite different of size.
Examples are new real estate developments with a maximum use of sustainable energy solutions, a Home Energy Meter or advising local governments with the founding of a local energy company.

Needless to say, with all of these activities a healthy financial future for the customer is the first demand.


Speciality


Bringing together parties, both public and private, together on topics and opportunities with an added value for all. Most of the times in complex settings.

The knowledge of the 'real hard world' physics and economics, combined with experience in the fascinating world of politics has proven to be ideal.